1.Müslümanın Allah’a Karşı Vazifeleri:
Müslüman her şeyden önce, Rabbinin varlığını birliğini kudret ve azametini, emir ve yasaklarını bilir ve tasdik eder. Bu onun itikadî vazifeleridir. Sonra namaz, oruç,zekat,hac gibi ibadetlerle mükellef bulunduğunu bilir, seve seve yapmaya ça lışır. Bunlarda Müslümanın amelî vazifeleridir.

Cihad, yani içinde yaşadığı İslâm yurdunu, sahip maddi maddî ve manevî değerleri düşmana karşı korumak da İlahi bir vazife sayılır.
Nefis ile mücadele de, büyük bir cihad, mühim bir ilahi vazifedir. Nefsini ¡slâmiyetin verdiği terbiye dairesinde koruyamayan kimse, ne kendine, ne yurduna, ne de başka insanlara tam faydalı olamaz, gerçek hizmet edemez. Yüksek fedakarlıklar, yüksek bir İslâm terbiyesi sayesinde vücuda gelir.