Alimlere Karşı Adap nedir nasıl olmalıdır öğrenelim kenzul.com ailesi..İmam Nevevi Ezkâr'ında der ki: "Adıyla çağırmamak gibi ana baba için uygulanan adap kaideleri aynen hatta fazlasıyla âlimler için de söz konusudur. Çünkü onlar Peygamberlerin varisleridir. O halde çocuğun âdet edinmesi için âlimlere karşı saygılı ve alçak gönüllü olmak onların hizmetine koşmak huzurlarında yüksek sesle konuşmamak onlarla olan ilişkilerde nazik

Âlimlerin fazileti hakkında Yahyâ b. Muâz şöyle der: "İslâm ümmetine karşı âlimler ana ve babalardan daha merhametlidirler." Nasıl böyle olduğu sorulunca da şu cevabı verdi: "Çünkü ana ve babalar evladını dünya ateşinden âlimler ise ahiret ateşinden korurlar." (460)

Bütün bunlardan âlimlerin huzurunda hürmet ve edebe riayet etmenin önemi anlaşılmaktadır. Bu konuda birçok kitap yazılmıştır. İbn Kuteybe'nin Edebu'l-Âlim ve'l-Müteallim'i ile Sem'âni'nin Edebu'l-İmlâ ve'l-İstimlâ sı bunlar arasındadır