İslami hükümlere göre, bir kadınla evlenirken, kocası tarafından “Mehr” verilmesi gerekir. Mehrin nikahtan önce ve nikah esnasında peşin ödenmiş olanına “muaccel”; daha sonra ödenmek üzere anlaşılanına da “müeccel” denir. Bir kadına ödenecek mehrin, tamamı muaccel, veya tamamı müeccel olabildiği gibi, bir kısmı da müeccel olabilir.

Mehir kadının hakkıdır, dilediği şekilde sarfeder. İster babasına, ister kocasına, ister başka birisine bağışlar.
Bir kız evlendirilirken “başlık” adı ile alman paranın bu kızın mehrine sayılıp kızın arzusuna uygun olarak sarfedilmesi caizdir. Kız ailesinin, kızları karşılığında hangi isim altında olursa olsun, kendileri için para almaları caiz olmayıp haramdır.