Kadın veya erkekteki bir kusur sebebiyle, tabii ilişkiyle gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmadığı takdirde:

a. Döllendirilecek yumurta ve sperm, her ikisi de nikahlı eşlere ait olmak yani bunlardan herhangi biri yabancıya ait olmamak;

b. Döllenmiş olan yumurta, başka bir kadının rahminde değil, yumurta sahibi eşin rahminde gelişmek;

c. Bu işlemin gerek anne ve babanın; gerek doğacak çocuğun maddi, ruhi ve akli sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı tıbben sabit olmak;

Şartıyla, normal yoldan gebe kalması ve anne olması mümkün olmayan evli hanımların, çeşidi tıbbi yollarla gebeliklerinin sağlanması, İslami hükümler açısından caiz görülmüştür.
Başka kadının yumurtası veya kocası dışında yabancı bir erkekten alınan sperm ile gebeliğin sağlanması ise, insanlık duygularını rencide etmesi ve zina unsurlarını taşıması sebebiyle caiz değildir.