Bir kadının süt müddeti içinde (iki yaşını tamamlamadan önce) emzirdiği bir çocuk, bu kadınla ve bu kadının çocuk veya torunlarından hiç biri ile evienemez. Çünkü bu kadın, kendisinden süt emen çocuğun süt annesi, çocuk ve' torunları da süt kardeşi ve süt yeğenleri olurlar.

Fakat bu çocuğun, söz konusu kadın tarafından emzirilmeyen diğer kardeşleri, gerek bu kadının kendisi, gerekse çocukları veya torunları ile evlenebilirler.

Hanefi mezhebine göre, süt çağında bulunan bir çocuğun, yabancı bir kadının sütünden tek yudum emmesiyle süt akrabalığı gerçekleşir. Şafii mezhebine göre, süt akrabalığının sabit olması için ayrı ayrı zamanlarda beş defa emmiş olmak gerekir.