Kimsesiz, öksüz ve yetim çocukları alıp yetiştirmek son derece sevaptır. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz, iki mübarek parmağı ile işaret ederek:

“Ben ve yetime bakan kimse, cennette şöylece beraberiz"
buyurmuştur.

Ancak evlatlık olarak büyütülen çocuk, büyütenlerin mahremi ve mirasçısı olamaz. Fakat kendisine hibe Ve vasiyyet yolu ile mal bırakılabilir, ancak vasiyyetle ilgili hükümlere riayet gerekir.