3. Ailesine Karşı Vazifeleri:
Aile hayatı, cemiyet varlığının başlangıcıdır. Müslümanlıkta ailenin kurulması için büyük teşvikler yapılmıştır.
Geniş manasıyla aile fertleri, ana-baba, karı-koca, çocuklar, kardeşler, hısım ve akrabalardan ibarettir. Bunların birbirlerine karşı bazı vazifeleri vardır.