♦ Ana-Babanın Çocuklarına Karşı Vazifeleri
Ana ile babanın vazifesi, yalnızca çocuk dünyaya getirmek değildir. Çocuklarını mensup olduğu cemiyete, hattâ bütün insanlığa faydalı olarak yetiştirmeleri de lazımdır. Çocukların hayırlı veya hayırsız bir insan olabilmeleri, her şeyden önce aldıkları terbiyeye bağlıdır.

Bu sebeble, çocukları geleceğin şartlarına göre hayata hazırlamak, onların tahsil ve terbiyelerine dikkat etmek, ana ve baba için bir borçtur. Esasen çocuğu sevmek demek, onun gelecekteki dünyevî ve uhrevî mutluluk ve huzurunu sağlamak demektir.