♦ Kardeşlerin Birbirlerine Karşı Vazifeleri:
Kardeşler bir bütünün parçaları gibidir. Hiçbir sebeb, kardeşleri birbirinden koparıp uzaklaştırmamalıdır. Para, servet ve miras gibi herhangi maddî bir şey ile, kardeşlik bağını gevşetmemiz, ahlakî kaidelere uygun değildir. Kardeşlerimizin menfaatleri, kendi menfaatlerimiz kadar kıymetli olmalıdır. Kardeşler arasındaki sevgi ne kadar samimî ve kuvvetli olursa, aile ocağının kuvvet ve samimiyeti de o derece sağlam olur.
Büyük kardeşlerimiz, babamız ve anamız demektir. Binaenaleyh küçük kardeşlerin büyüklerine karşı itaatli ve saygılı olması, büyüklerin de küçükleri himaye etmesi, onlara karşı müşfik ve merhametli davranması, dinî ve ahlâkî bir vazifedir.