♦ Hısım ve Akrabaların Birbirlerine Karşı
Vazifeleri:
Hısım ve akrabalarımıza karşı sevgi dolu olmak, derecelerine göre şefkat ve ilgi göstermek, yardıma muhtaç olanların yardımına koşmak, onları asla unutmamak, vakit vakit ziyaretlerine gitmek, uzakta bulunanların hediye ve mektuplarla hatırlarını sormak ve böylelikle aile bağlarını sağlamlaştırmak ahlâkî bir vazifedir. Dinimiz böyle emretmiştir. Hısımlarını sevmeyenler, arayıp sormayanlar ahlaken iyi bir insan sayılmazlar. Olur olmaz şeyler blzleri akrabalarımızdan uzaklaştırmamalı- dır. Aile yuvası, hısım ve akraba ile kuvvetleşir. Teyzelerimiz, halalarımız, dayılarımız ve amcalarımız, bizim anamız-babamız makamındadırlar. Onlara gereken hürmet ve saygıyı göstermemiz lazımdır. İslâm’ın emri böyledir.