972 -Kadının kocasının malından izinsiz tasarrufu
• İslami hükümlere göre, aile fertleri arasında mal birliği değil, mal ayrılığı prensibi vardır. Bir aile içinde, karı-koca ve cocuklardan, her birinin malı kendisine aittir. Bu itibarla, kadın kendisine ait malını Veya kazancının izin ve nzası olmadan da meşru yerlere harcamak şartıyla, dilediği gibi sarfedilen; dilediği bir şahsa ve hayır kurumuna bağışlayabilir. Ancak kadın, evli bulunduğu kocasının malını, evin zaruri ihtiyaçları dışında, kocasının izin ve nzası olmadan harcayamaz, kocasının malından herhangi bir kimseye bağışta bulunamaz.