976. Adet gören Kur’an öğretici ve öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim okumaları
• Abdestsiz olarak Kur’an-ı Kerim e el sürmek (dokunmak) caiz değil ise de, el sürmeyerek ezbere veya yüzünden okumak caizdir. Cünüp halde ise. el sürmek caiz olmadığı gibi, ezbere veya yüzünden tilavet de caiz değildir. Hanımlar adet günlerinde ve doğumdan sonra nifas halinde iken cünüp hükmünde sayıldıklarından, bu esnada Mushaf-ı Şerife el sürmeleri, ezbere veya yüzünden Kur’an-ı Kerim okumaları Hanefi ve Şafii mezhebinde caiz görülmemiştir. Ancak, Besmele ile zikir ve dua anlamı taşıyan ayet-i kerimeleri, Kur’an-ı Kerim tilaveti niyeti olmaksızın, zikir ve dua kasdı ile okuyabilirler. Gerekirse, harf harf, hece hece başkalarına da öğretebilirler. İmam Mâlik ve Ah- med b. Hanbel ise, havızlı ve nifâslı kadınların, el sürmeyerek ezbere veya yüzünden Kur'an-:! Kerim okumalarını caiz görmüşlerdir. İmam Mâlik, hayız veya nifâs halinde bulunan Kur’an öğreticisi ve öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim e el sürmelerini de, zarurete binaen caiz görmüştür.