1045. Hayız isedir?
• Hayız, muayyen vakitlerde kadının rahminden gelen tabii bir kandır.

1046. Hayızdan kesilme yaşı kaçta?
• Kesin olmamakla beraber hayızdan kesilme yaşı ekseriye 62’ dir.

1047. Hayız müddeti kaç gündür?
• Hayızın en az müddeti 1 gün, en çok müddeti 15 gündür.

1048. On beş gün aralıklı olarak kan gören kadının durumu nedir?
• Bir kadın on beş güne kadar aralıklı olarak kan görür de, görme müddetinin saatleri 24 saati bulursa o onbeş gün hayız sayılır. Toplamı 24 saatten az olursa hayız sayılmaz.

1049. Nifas (lohusalık) nedir ve müddeti ne kadar olur?
• Nifas (lohusalık) çocuk doğurduktan sonra rahimden akan kandır. Bunun en az müddeti bir an, en çok müddeti de 60 gündür.

1050. Hayız ve nifas halinde olan kadın neleri yapamaz?
• Hayız ve nifas halinde olan kadın; namaz kılamaz, oruç tutamaz, Kur’ an okuyamaz, elliyemez, taşıyamaz, Kabe’ yi tavaf edemez, Mescide giremez, cinsi münasebette bulunamaz. Böyle bir kadın kan kesildikten sonra yıkanması gerekir, yıkanmadan bunları yapamaz, sadece bunlardan oruca başlayabilir.