♦ Hayız ve Nifas Hali Nedir?
Hayız hali, kadınların her ay gördükleri, ortalama bir hafta devam eden kadınlığa özel kanama halidir.. Buna aybaşı veya âdet hali de denir. Nifas hali ise, hamile kadının çocuğunu doğurduktan sonraki lohusalık dönemidir.
Hayız ve nifas kanamaları yüzünden kadınlar bazı ibadetlerden engelli sayılırlar. Bu engelden kurtulmaları, ancak bu halin bitmesi üzerine gusletmekle olur.