II - Hastalık (İstihaze) Haline Ait Hükümler:
istihaze kanı, ne oruca, ne de namaza engel değildir. Cinsel ilişkiye de mâni olmaz. Ancak istihaze hâlindeki kadınlar, özürlü hükmünde bulunurlar. Özürlülerin bağlı olduğu hükümlere uygun olarak ibadetlerini yaparlar.

Asr-ı Saâdette bir gün bir kadın Peygamberimize gelerek:
“Benden devamlı kan gelir, namazı bırakayım mı?” diye sormuştu.
Peygamberimiz de cevaben:

“Hayır, o damardaki bir hastalıktandır, ay hali değildir. Âdet vaktin gelince namazı bırak, âdet hâlin geçince guslederek temizlen ve bundan sonra kanama sürse bile her vakit namazı için ayrı abdest alarak namazlarını kıl. Tekrar âdet görme zamanı gelinceye kadar böyle yapmaya devam et” (Buhari, Hayız, 25) buyurmuşlardı. Bu rivayet, istihaze hâlinin özür hâline ait hükümlere bağlı olduğunu açıkça göstermektedir.