♦ Kadınların Hamama Gitmesi Caiz mi?
Peygamber Efendimiz:
“Evinde özel banyosu olan kadının hamama gitmesi helâl olmaz” buyurmuşlardır.
Ancak zarurî hallerde, kadınlar da hamama gidebilirler. Nitekim Hazret-i Âişe validemiz bir hastalıktan dolayı hamama gitmiştir.
Bu gibi bir zorunluluk dolayısıyla hamama gidilecekse, örtünmeye riayet edilmelidir. Kadın kadına göbek ile diz kapağı arasını gösteremez. Bu kısmı kesinlikle açmamalıdır. Tek kişilik banyo odaları olan hamamlar tercih edilmelidir.