Doğru
Doğru
Toplam 9 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 9 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Hayız ve Nifasla İlgili Hükümler

 1. #1

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart Hayız ve Nifasla İlgili Hükümler

  Doğru
  KADINLARA ÖZEL HALLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER
  I - Hayız ve Nifasla İlgili Hükümler:
  Hayız ve nifasın 8 hükmü vardır:
  1 - Hayız ve nifas hâlindeki kadından her türlü namaz sorumluluğu düşer. Kadınlar hayız-nifas hâlinde oldukları müddet zarfında, namaz kılmaları kendilerine yasak olur.
  Hayız ve nifas hâlinde iken kılamadıkları bu namazları; kadınlar sonradan kaza etmek zorunda da değillerdir. Cenâb-ı Hak, fazi ve kereminden onları böyle bir mükellefiyetten atfetmiştir.
  Nifas hâli için de durum aynıdır. 20 gün, 30 gün, hattâ 40 gün namazını terketmek zorunda kalan bir kadının, bütün bu birikmiş namazları kaza edebilmesi ne kadar güç olacağı bellidir.
  İşte, âlemlere rahmet olan İslâmiyet, büyük bir kolaylık olarak, kadınların, hayız ve nifas hâlinde iken kılamadıkları bütün namazları sorumluluk alanı dışına çıkarmıştır.

  ♦ Hayız ve nifas hâlindeki kadınların namaz kılmaları haram olmakla birlikte; teşbih, zikir ve duada bulunmaları câiz- dir. Hattâ hayız ve nifas hâlindeki bir kadının, mümkün ise ve vakti de geniş ise, her namaz vaktinde abdest alıp, bir vakit na- ınaz kılacak kadar kıbleye karşı yönelerek oturması, bu süre İçinde, teşbih, salavat ve dua ile meşgul olması teşvik bile edilmiştir. Bu şekilde o, hem Rabbini unutmamış ve ibadet zevkini kaçırmamış; hem de Allah’a ibadet hususunda -elinden gelseydi- ne derece arzulu ve iştiyak içinde olduğunu da göstermiş olur.

  2 - Hayız-Nifas hâlindeki kadınlara, namaz kılmak gibi oruç tutmak da caiz değildir. Bu konuda fakihler görüş birliği içindedir. Ancak namazdan farklı olarak, tutamadıkları günleri, temizlendikten sonra kaza etmeleri gerekmektedir.
  Çünkü oruç, namaz gibi devamlı olmayıp senede bir ay olduğundan, kadınların tutamadıkları birkaç günlük oruç borçlarını sonradan kaza etmeleri, onlara pek fazla bir zorluk yüklemez. Bu bakımdan namaz borçları silindiği halde, oruç borcu baki kalmış, sonradan kazası istenmiştir. Bu hususta da görüş birliği vardır.
  Âişe annemiz bu hususta şöyle buyurmuşlardır:
  “Bize hayız ve nifas hâlleri geldiğinde, Hz. Resûlüllah (Allah’ın rahmet ve selamı üzerine olsun) tutmadığımız oruçlarımızı kazâ etmemizi emir buyururlardı. Kılmadığımız namazların ise kaza edilmesini emretmezlerdi.” (Ebu Davud, Tahâret, 105; Buhari, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69)
  Günümüzde, hayızlı kadının cünüp kimseden farkı olmadığını, cünüp olan kimse oruç tutabildiğine göre, hayızlı kimsenin de oruç tutabileceğini ileri süren varsa da, bu görüş, Hz. Aişe annemizden gelen rivayete, fakihlerin icmaına ve İslam dünyasında yerleşen tatbikata uygun düşmeyen bir görüştür.

 2. #2

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  3 - Hayız ve nifas hâlinde olan bir kadına Kur’an okumak da haramdır. Resûl-i Ekrem Efendimiz, bu hususta şöyle buyurmuşlardır:
  “Hayızlı veya cünüp olan kimse, Kur’an’dan birşey okuyamaz.” (Tirmizi, Taharet, 98; ibni Mace, Tahâret 105)
  Hayızlı ve nifaslı kadınların veya cünüplerin kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, teşbih kelimelerini söylemelerinde ve Hazret-i Peygambere salât ve selâm getirmelerinde hiçbir sakınca yoktur.
  Hayız ve nifaslı halde olanlar, Kur’an-ı Kerîm’i okuyama- makla beraber, onu dinleyebilirler.

  Ancak Malikîler, lohusa ve hayızlı kadının ezberden Kur’an’ı okumalarında bir sakınca bulunmadığı görüşündedirler.

 3. #3

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  4 - Hayız ve nifas hâlinde bulunanların, Kur’an’a ellerini sürmeleri de haramdır. Hattâ bütün Kur'an’a değil, bir âyete, bir âyetin birkaç kelimesine dahi el değdirmek haramdır.

  Kur’an Kursu öğretmenliği yapan bir kadın, ay hâlinde öğretim işini yardımcısına yaptıracaktır. Yardımcısı yoksa Hanefî ulemasından Kerhî ve Tahavî’ye göre öğretimini devam ettirmesi mübah hale gelir.
  Maliki mezhebinden bir grup âlime göre Kur’an öğreten muallimelere ve öğrenen öğrencilere öğretimi sürdürme ruhsatı vardır.
  Kerhî: Öğretmen hanım hayız hâlinde kelime kelime, Tahavî ise, yarımşar âyet söylemekle Kur’an öğretimini sürdürmesinde, ‘engel yoktur’ demişlerdir.

 4. #4

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  5 - Hayız-Nifas halinde olan kadınlara (veya cünüplere) mescid ve camilere, mecbur olmadan girmek de haramdır.

  6 - Hayız-Nifas hâlindeki kadının veya cünüp olan kadın ve erkeğin, mü’minlerin kıblesi olan Kâbe’yi tavaf etmeleri de haramdır. Hz. Peygamber, Hac sırasında âdetli olan hanımı Hz. Aişe’ye: “Hacıların yapacağı fiillerin hepsini yap; ancak temiz- lenene kadar Kâbe’yi tavaf etme.” (Buhari, Hayız, 1; Müslim, Hac, 120) buyurmuştur. Âdetli bir hanım, bu halde iken farz olan ziyaret tavafını yapsa, tavafı geçerlidir, ama kendisine bir kurban kesmek vacip olur. Hayızlı kadının temizlik dönemini bekliyememesi durumunda, zaruret sebebiyle ziyaret tavafını yapabileceği ve ceza kurbanı kesmeyeceğini ileri süren fakih- ler de vardır.

 5. #5

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  7- Hayız-Nifas hâlinde olan kadının kocası ile cinsel ilişkiye girmesi de haramdır. Bu halde yapılan bir cinsel birleşme, büyük günahlardan (günâh-ı kebâir) sayılmıştır.
  Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulur:
  “Sana kadınların hayız (âdet) hallerini de soruyorlar. De ki: O (hayız) bir ezâdır. Binaenaleyh siz hayız hâlinde kadınlardan çekilin. Temizleninceye kadar onlara cinsel yönden yanaşmayın.” (ei-Bakara, 222).
  Âyette geçen kadınlara yaklaşmama emrinin ne anlama geldiğini, Hz. Enes’den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîf şu şekilde açıklamaktadır:
  “Yahudiler kadın hayız gördüğü vakit onlarla birlikte yeyip içmezlerdi. Peygamberimiz ise bu hususta:
  Her şey’i yapın, yalnız cinsel ilişkiye girmeyin... buyurdular.” (Müslim, Hayız, 16)
  Hayız-Nifas halinde olan kadınla cinsel temasda bulunmak dinî yönden olduğu gibi, tıbbî yönden de çok sakıncalıdır. Kadın bu durumda hasta hükmündedir. Son derece özenli bir bakıma ve temizliğe muhtaçtır. Yorulmaktan büyük ölçüde kaçınmalı, mümkün mertebe dinlenme halinde olmalıdır. Ayrıca hayızlı kadının dışarı yaydığı ağır koku, erkeği kadından tiksindirmeğe de sebeb olabilir. Bu bakımdan bu nazik dönemde yapılacak cinsel ilişkiler, kocayı hanımından tiksindirip soğutabileceği gibi, pek çok kadın hastalıklarına da sebebiyet verebilir.

 6. #6

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Bir erkeğin hayız hâlinde olan hanımına yaklaşması haram olduğu gibi, kadının ona razı olması da haramdır.
  Eğer, karı-koca bu halde iken, cinsel ilişkide bulunurlarsa, her ikisinin de tövbe etmeleri gerekir. Ayrıca bir veya yarım dinar miktarında altın veya onun bedelini de fakirlere sadaka olarak vermelidirler. [Bir dinar, bir miskal (4 gr.) ağırlığında bulunan altın sikkedir].
  Hayız hâlinde olan kadından yatağını ayırmak gerekmez. Bu tarz davranış, Yahudilerin inancında vardır. Yahudiler ay hâlindeki kadından yataklarını ayırdıkları gibi; onlarla yanyana oturmaz, beraber yemek bile yemezlerdi. Silindikleri havluları bile ayırırlardı. İslâmiyet bu haksız ve kadını aşağılayan âdeti kaldırmış, ay hâlindeki kadınla yatmayı, pişirdiği yemeği yemeyi, aynı havluya el ve yüz silmeyi mekruh bile saymamıştır. Hazret-i Âişe annemiz şöyle buyurur:
  “Ben hayızlı iken Hz. Peygamber, mübarek başını kucağıma yaslar, sonra Kur’an okurdu.” (Buhari, Hayız, 2)

 7. #7

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Diğer bir rivâyet şöyledir:
  “Ben hayız hâlinde iken, Resûl-i Ekrem hazretlerinin mübarek saçlarını tarardım.”
  Bu hadîslerden anlaşılıyor ki, hayız hâlindeki kadınlar necis (maddî yönden kirli) değillerdir. Nifas hâlinde olanlar da böyle- dir. Bu haller sadece, bâzı dinî vazifeleri yerine getirmeyi önleyen manevî birer engellilik hâlidir.
  8 - Ay hâlinde olan kadının göbek ile diz kapakları arasında kalan avret sahasına kocasının şehvetsiz bile olsa çıplak olarak temas etmesi, el dokundurması da haramdır.
  Hayızlı olan kadında kocasının faydalanabileceği, el sürebileceği kısımlar; göbeğin üstü ile dizlerin altında kalan kısımdır.

 8. #8

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  ♦ Hayız kanının ilaçla önlenmesi caiz mi?
  Hanbeli fakihleri, ilaç kullanmayı, bu ilaçtan kadının bedeninin zarar görmemesi şartına bağlamışlardır. İmam Malik ise, hac ve umre yapan kadının hayzı önlemek için ilaç kullanmasını mekruh görmüştür. Alimlerin çoğu, bir kadının hayızlı iken yapılması kendisinden dinen istenmeyen bir ibadeti yapmak için bile olsa, hayız halini ortadan kaldıracak bir ilacı kullanmasının, sağlık açısından bir risk taşıdığından, caiz görülemiyeceğini söylemişlerdir.

 9. #9

  Üyelik tarihi
  06.Kasım.2012
  Mesajlar
  2,422
  Konular
  882
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart

  Hayız ve Nifastan Kesilen Kadına, Gusletmeden Evvel Cinsel İlişkide Bulunmak Helâl Olur mu?
  Hayız ve nifasın maksimum sureleri (hayızda 10, nifasta 40 gün) geçince kadınla cinsel ilişki helâl hâle gelir. Guslü beklemek gerekmez.
  Ancak yine de kadın guslettikten sonra ilişkiye girmek tavsiye edilmiştir.
  10 günden evvel hayız ve 40 günden evvel nifas hâlinin sona ermesi durumunda ise, cinsel ilişki derhal helâl olmaz. Bu durumda, kadın ya yıkanmış olmalı veya yıkanmamış olsa bile hayız ve nifas hâlinin bitimi üzerinden bir namaz vakti geçmelidir. Cinsel ilişkinin helal olmasu bu şartlara bağlıdır.

Benzer Konular

 1. Suyla İlgili Hükümler
  Konu Sahibi kısmet Forum Temizlik
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 06.Ekim.2014, 16:40
 2. Abdest Engelli Olanlar İle İlgili Hükümler
  Konu Sahibi kısmet Forum Lahuti Abdest Konuları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Temmuz.2014, 04:00
 3. Hayız Nedir
  Konu Sahibi kısmet Forum İslam Ve Kadın
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 15.Temmuz.2014, 04:16
 4. İstihaze Haline Ait Hükümler
  Konu Sahibi kısmet Forum İslam Ve Kadın
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 15.Temmuz.2014, 04:09
 5. Hayız ve Nifas Nedir
  Konu Sahibi kısmet Forum İslam Ve Kadın
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 15.Temmuz.2014, 04:07

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •