Lesley Hazleton Hz Muhammed ï·º i anlatıyor


Allah peygamberi seçer fakat, bütün insanlar peygamberliği seçemez. İngiliz yazar Lesley Hazleton'un anlatmak istediği peygamber efendimiz, peygamber olamadan önce şöhret, güç, gibi amaçlar peşinde koşmadığını hatta ona ilk vahyin geldiğinde bile orda yaşanmamışları anlatarak onun gerçekten davasında samimi ihlaslı ve davasının hak olduğunu anlatmış oldu.