Gebelik belirtileri;Âdetlerin kesilmesi gebeliği akla getiren ilk belirtidir. Ancak bazen
âdetlerin geçikebileceğinî ya da geçici olarak kesilebileceğini hatırdan çıkarmamalıdır. Âdetlerin kesilmesinden başka gebeliği akla getiren yar. dımcı belirtiler de vardır. Bunlar arasında: Memelerin büyümesi ve sertleşmesi meme ucunun esmerleşmesi, bulantı ve kusmalar (özellikle sabahları) karında oynamalar ve karnın büyümesi, kabızlık, baş dönmesi idrar zorluğu, aş erme, deride ve bilhassa yüzde esmerleşme, karında ve baldırlarda beyaz çizgiler belirmesi, çabuk yorulma gebelikle ilgili olabilir. Âdet gören bir kadında gebelik nor- maldlV. Ancak unutulmamalıdır ki, gebelik henüz âdetleri başlamamış genç kızlarda ve âdetten kesilmiş kadınlarda ve doğumdan sonraki süt verme devresinde de olabilir.