Gebelik testleri;Gebeliğin varlığı veya yokluğunu kesin olarak ortaya koyar. Bunların esası gebe kadın idrarını tavşan, fare ve kurbağa gibi havyanlara şırınga etmektir. Gebelik idrarında bazı hormonlar zengin olduğundan hayvanın vücudunda değişmelere yol açar. Bunlara bakarak gebelik olup olmadığı söylenebilir. Son zamanlarda bazı kimyasal maddelerle, yapılması çok kolay testler geliştirilmiştir. (Prengnostikon).
Eğer gebelik varsa halka şeklinde bir çöküntü meydana gelir. İsteyen bu tastı evinde yapabilmektedir.
Gebelik olup olmadığı hakkında fikir veren diğer bîr test de âdet kesilmesi olan kimseye bazı ilâç veya hormonların verilmesidir. Bu ilâçlar eğer o kimse gebe değilse âdetleri başlatır. İlâca rağmen âdetlerin başlamaması gebelik bulunduğunu gösterir.