Gebelikte yapılacak muayeneler;Gebelik bulunduğu kesinleştik, ten sonra anne olacak kadının tam bir muayeneden geçmesi şarttır. Bu hem annenin hem de çocuğun sağlığının korunması için gereklidir. Annede bulunan bazı hastalıklar gebe, lik sırasında ağırlaşabilir. Bazı kadınların kemik yapısı normal doğuma elverişli olmayabilir. Bunlar daha gebeliğin başında tesbit edilmelidir. Her gebe kadında idrar tahlili, tansiyon ölçülmesi, kan sayılması ve Rh tayini mutlaka yapılmalıdır. Rh özel bir kan cinsidir. Bir insanda ya bulunur ya bulunmaz. Bulunursa Rh ( 4 ) denir. Bulunmazsa Rh (—) denir. E. ğer anne Rh (—) ve baba Rh(-f) ise doğacak çocuk Rh(-f-) olabilir. Bu takdirde anne ile çocuğun kanları uyuşmaz ve tehlikeli hastalıklar ortaya çıkar.