Doğum tarihinin hesaplanması;Eğer son âdetin başlangıç günü biliniyorsa çocuğun doğacağı gün oldukça kesin olarak hesaplanabilir. Bu tarihten itibaren 3 ay geri gidilir ve bulunan tarihe 7 gün eklenir.Bulu- nan tarih çocuğun doğacağı gündür.
ÖRNEK : Son âdetin başlangıç günü 15 harizan, 3 ay geri gideriz 15 martı buluruz, buna 7 gün ekleriz 22 mart eder. Çocuk 22 martta doğacaktır.
Üç ay geri giderken sayılan aylardan biri şubatsa o zaman bulunan tarihe 7 gün değil 10 gün eklenir . Diğer önemli bir nokta da annenin ilk defa olarak çocuğun karnında hareket edişini duyduğu tarihtir. Bu tarihe 20 hafta eklenirse doğum tarihi elde edilir. Bu ilk defa doğum yapanlar içindir. Daha önce doğum yapmış olanlar için 22 hafta eklenir.
Doğum tarihinin hesaplanmasında kullanılan diğer bir yöntemde şudur: Son âdetin ilk gününden itibaren 40 hafta ileri doğru sayılır. Bulunan tarih çocuğun doğacağı gündür.
Bütün bu hesaplamalarda çocuğun bulunan tarihten bir kaç gün erken veya bir kaç gün geç doğabileceğini akıldan çıkarmamalıdır.