Evlenmek İsteyenlere Dua okunuşu yazalım..Bu dua yalnız hanımların kısmetlerinin açılmasına mahsus değildir İş arayanlara, hapisten kurtulmak isteyenlere, davası sürüncemede kalanlara, hasılı insanların yenemediği bütün zorluk ve müşkiilerde istifade olunan bir can kurtaran simididir. Bu duayt günde beş yüz defa okumayan kimse hiç olmazsa ara vermeksizin (111) kere okur ve (489) defa da “Yâ Fettâh” ismi şerifini zikir ederse herhalde Cenabı Hakk’m kapısından eli boş döndürülmez

Aşağıda yazdığım ayeti kerimeyi okumayı vird edinen ve buna kırk gün yevmiye en az beş yüz defa okuyan bir hanıma bu müddet zarfında mutlaka hayırlı bir talip çıkar ve evlenir,evlilik duası

Alellâhi tevekkelnâ Rabbeneftah beynena ve beyne kavminâ bil hakkı ve ente hayrul fatîhıyn Ya fettâhu îftah lenâ hayral bâbi bi câhi sâhıbil vesîleh