Evlenebilmek İçin Dua arıyorsanız buyrun lahutii forum ailesi..Bir kız veya kadın ile evlenmek isteyenler ve ailesi tarafından muhalefet görenler aşağıda yazılı ayet ve duaları yazıp üzerine aldıktan sonra gidip isterse reddedilmez:evlenmek için dua..

Bismillâhirrahmânirrahıym Bismillâhi tevekkeltü alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym Kâlet ıhdâhüma yâ ebetiste’cirhü inne hayra menîste'certel kavıyyül emîn Kale innî üridü en ünkihake ıhdebneteyye hâteyni ala en te’cüranî sem aniye hıcecin hıcecin hıcecin hıcecin hıcecin hıcecin hıcecin hıcecin fe in etmemte aşran fe min ındıke ve mâ ürîdü en eşükka aleyke se tecidünî inşaellâhü mines salihıyn Ve kale muşa yâ fir-avnü innî rasûlün min rabbil âleinîn Hakıykun ala en lâ ekûle alellâhi ille! hakka kad ci’tüküm bi beyyinetin min rabbikiim fe ersıl meıye bin teke Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyil azıym