♦ Kıyâmet nedir?
Herşeyin bir ölümü olduğu gibi, dünyanın da bir ölümü vardır. Er veya geç, bir gün mutlaka bu dünyanın, yer ve göklerin düzeni bozulacak, yerde ve gökte olanlar toptan ölecektir. İşte buna kıyâmet denir.

♦ Öldükten sonra dirilme nedir?
İsrâfil’in Sûr’a üflemesi üzerine kıyâmet kopacak sonra her- şey yok olacak, hiçbir canlı kalmayacak, yalnız Allah bâki kalacaktır. Bu yokluk bir müddet devam ettikten sonra, Allah, İsrafil'e Sûr’a ikinci kez üflemesini emredecek; ardından da insanların cisim ve bedenlerini yeniden yaratıp ruhları o bedenlere geri gönderecek, böylece ölüleri hayatiandırıp diriltmiş olacaktır.
Bütün göksel dinler, bu inanç esasında müttefiktirler.