♦ Mahşer nedir?
Mahşer, dirilen insanların kabirlerinden kalkıp toplanacakları yerdir, insanlar bu meydanda sorguya çekilecek, amel defterleri kendilerine verilecek, yaptıkları işler mizana konup tartıldıktan sonra Cennete mi, yoksa Cehenneme mi gidecekleri belli olacaktır.