♦ Amel Defteri nedir?
Her insanın dünyada yaptığı iyi veya kötü eylemlerin yazıldığı defterdir. İnsanda Kirâmen Kâtibîn adı verilen iki saygın yazıcı melek bu işle görevlidir. Mahşer günü hesaba çekilirken meleklerin yazdıkları bu defterler, insanın eline verilecektir. “Al, kitabını oku” denecektir. Eğer kayıtlarda kötü ameller çoksa, defter, sahibinin sol eline; eğer iyi ameller çoksa, sağ eline verilecektir. Defteri kendisine soldan verilen büyük bir feryad koparıp dehşetli bir pişmanlık içine düşerken, sağ eline alanlar da, büyük bir sevinç ve mutluluk duyacaktır.