♦ Hesap nedir?
İnsanların dirildikten sonra, dünyada yaptıklarının hesabını Allah’a vermeleri, bu hususta sorguya çekilmeleri demektir.
Her insan iyi olsun, kötü olsun dünyada yaptığı herşeyi itiraf ndecektir. El, ayak, göz, kulak gibi bütün organlar “ben şunu yaptım, ben bunu yaptım” diyecek; yapılan her iş ortaya dökü- locektir. İşte o zaman herkes kendi derdine düşecek, kimsede kimseyi düşünecek hal kalmayacaktır.