♦ Berzah âlemi nedir?
Ölüp mezara konulan insanın, kıyamet kopup tekrar dirilinceye kadar mezarda yaşadığı hayat devresine kabir âlemi veya dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında bir geçiş dönemi olması hasebiyle berzah âlemi adı verilir.