♦ Şefaat nedir?
Âhiret günü bir kısım günahkâr mü’minlerin affedilmesi ve itaatli mü’minlerin de daha yüksek mertebelere ermeleri için, Peygamberimizin ve diğer büyük zâtların Allah’tan dilekte bulunmalarıdır.

Peygamberimiz, diğer peygamberlere verilmemiş büyük bir şefaatin sahibidir.
Peygamberimizin bütün insanlığı alâkadar eden bu büyük şefaatinden ayrı, ümmeti hakkında özel ve dar kapsamlı şefaatları da olacaktır.