♦ Cennet - Cehennem nedir?
Cennet, hatır ve hayale gelmeyen maddî ve manevî nimetlerle dolu olan 8 tabakaya ayrılmış sonsuz bir ödül yeridir: Mü’minler Cennet’te pek çok nimetlere kavuşacaklardır. Bu nimetlerin en büyüğü de Cenâb-ı Hakk’ı görmek ve cemâlini (güzelliğini) seyretmek ayrıcalığı olacaktır.
Cehennem ise, bütünüyle kâfirler için yaratılmış, geçici bir süre günahkâr mü’minlerin de ceza göreceği, 7 tabakaya ayrılmış sonsuz azab yeridir.