♦ Mizan nedir?
Mahşerde herkesin amellerini tartmaya yarayan bir adalet tartısıdır. Bununla yapılan eylemlerin iyilik ve kötülük miktarı anlaşılmış olur.

♦ Sırat nedir?
Cehennem üzerine kurulmuş, üzerinden geçilmesi pek zor bulunan ince bir köprüdür. Bu köprüden herkes, işlediği iyi amellerin çokluğuna ve imanının kuvvet ve nuruna göre geçer.
Kâfirler ve kötülükleri iyiliklerini geçen mü’minler bu köprü yü geçemeyip Cehennemin içine düşeceklerdir. Kâfirler orada ebedî olarak kalırken; günahkâr mü’minler ise, cezalarını çekip tekrar Cennet’e gireceklerdir.