BİR ANDA DİRİLME NASIL OLACAK?
Hz. Âdem'den kıyamete kadar ııe kadar insan yaşayacağım ancak Allah bilir. Bütün bunlar İsrafil'in ikinci defa sûrunu üflemesiyle dirileceklerdir. Peki, bu kadar insan bir anda nasıl dirilir? Çevremizde bunun bir örneği var mıdır? Âkil bunu anlamakta zorlanmaktadır.
Bu iş insanın, şunun veya bunun yapacağı bir iş değil, kudreti sonsuz olan Allah'ın işidir. O Allah ise akim anlayabileceği birçok örneği devamlı gözlerimizin önüne serip durmaktadır.
Sonbaharda ölen, kışta üzerine ölü toprağı serpilen yeryüzünün baharda yeniden dirileceğini görmedeydik inanır mıydık? Devamlı gördüğümüz için alıştık ve normal bir şeymiş gibi geliyor bize. Oysa o kemik kesilen ağaçların baharda dirilip yaprak çıkarıp çiçek açmaları, meyve vermeleri kolay bir iş mi? İşte bu zor işi Allah kolayca yapıyor. Sayısız bitkiyi bir anda diriltiyor. Büyük bir santral düşünelim ve elektriklerini dünyanın dört bir yanma dağıtalım. Şalteri indirdiğimizde ışığın dünyanın dört bir yanında sayısız yerde birden yandığını görebiliriz. Her bir ampulü bir insana benzet- sek, ampullerin bir anda yanması gibi, insanlar da aynı anda dirileceklerdir. Bu örnekleri dünyada da bize gösteren Allah için insanları bir anda diriltmek hiç zor olur mu?