Sığınıcıların sığınabilecekleri en güzel sûreler, Felak ile Nâs Sûreleridir. Utbe b. Amir (r.a.)'den rivayetle, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Hiç kimse: "Kul eûzü bi rabbil fe- lak,r ve "Kul eûzü bi rabbin nâs" Sûreleri ile istiaze yaptığı gibi, bir istiazede bulunamaz." (Neseî)
Bu iki sûrenin fazileti hakkında başka birçok hadis varid olmuştur. Birkaç tanesini serd edelim:
Ukbe b. Amir (r.a.)'den rivayetle, Allah Resûlü (s.a.v.) buyurdu:
"Görmedin mi, bu gece, bugüne kadar benzerleri görülmeyen âyetler nâzil olmuştur."
Ahmed b. Hanbel rivayet ediyor:
Allah Resûlü (s.a.v.) ona şöyle demiş:
— Sığınıcılarm sığınabilecekleri en güzel şeyi sana bildireyim mi?
— Evet! dedim. Şöyle buyurdu:
— Onlar; "Kul eûzü bi rabbil felak" ile "Kul eûzü bi rabbin nâs" sûreleridir."
Tirmizî, Ebû Hureyre ve Ebû Said (r. anhumâ)'dan şöyle rivayet ediyor:
"Allah Resûlü (s.a.v.) cinlerden ve insanın göz değdirmesinden -birçok dualarla Allah’a sığınırdı. Muavvizeteyn sûreleri ininceye kadar böyle devam etti. Muavvizeteyn inince, artık o duaları bıraktı ve Muavvizeteyn’i okumaya başladı."

AÇIKLAMA: Resulü Ekrem Efendimiz bir rahatsızlık hissettiği zaman ve her gece yatağına yatacağı vakit bu üç sureyi okuyup mübarek ellerine üfleyerek, elleriyle mübarek baş ve yüzlerinden başlayarak aşağıya doğru cesed-i şeriflerini mesh eder ve bunu üç defa yaparlardı.
Ayrıca, büyü-sihir yapılan ve hasta olan kimselere şu şekilde okunacağını üstadım Hacı Osman Efendi aynen şöyle tarif etmişlerdir: Mu- avvizeteyn ve Ihlas da dahil olmak üzere kırkbir gün kırkbir defa sabah namazından sonra hasta üzerine okunacaktır.