şeytandan ve cinlerden bu varlıkların şerrinden korunmak için yapılması uyulması gereken önemli çare yolları şunlardır sevgili lahutii ailesi arkadaşlarım;
Allahu Teâlâ'ya sığınmak: Zira Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: "Eğer seni şeytandan bir dürtüş fitlerse (şeytanın şerrinden) hemen Allah'a sığın. Çünkü O, (senin sığındığını) bizzat hakkıyla işiten, (niyetini, salâhını) çok iyi bilendir." (Fussilet, 36)

Kur'ân'ın son iki sûresi olan Felâk ve Nâs sûrelerini okumak.
Çünkü Peygamber (s.a.v.) sahabelerinden bir zâta:
-Ey Abis oğlu! Sana, Allah'a sığınanların kendisiyle Allah'a sığındıkları kelimelerin en üstününü haber vereyim mi? diye sorar. O da:
-Evet, ver yâ Rasûlallah, der.
Rasûlullah:"Kul eûzü bi Rabbi'l-Felâk ve Kul eûzü bi Rabbi'n-Nâs sûrelerini oku"buyurur. (Nesâi

Âyetü'l-Kürsî'yi okumak.

Kur'ân'ın ikinci sûresi olan Bakara Sûresi'nin tamamını okumak. Zira Ne- biyyi muhterem sallallahü aleyhi ve sellem bir hadîslerinde şöyle buyurur:
"Evlerinizi mezarlıklar hâline getirmeyiniz, içinde Bakara Sûresi'nin okunduğu bir evden Şeytan kaçar!"

Hergün yüz defa: "La ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü'l- mülkü ve lehu'l-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr"
Mânâsı: "Bir olan Allah'tan başka ilâh yoktur. O'nun ortağı yoktur. Mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır, O herşeye kâdirdir" mealindeki zikri okumak.

Allahu Teâlâ'yı sık sık anmak (zikretmek). Çünkü Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem bir hadislerinde:"Kul ancak Allah'ı zikretmekle kendini şeytanın şerrinden korur." buyurmuştur.

Kişi öfkelendiğinde hemen abdest almalıdır ki kızgınlığıyla uygunsuz bir iş yapmasın veya kötü bir söz söylemesin. Zira Allah'ın Rasûlü sallallahü aleyhi ve sel lem şöyle buyurur:

"Öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş ise ancak su ile söndürülür. O hâlde biriniz öfkelendiğinde hemen abdest alsın."