Meşayihdan bir kısmının şöyle dediği rivayet olunmuştur:
— Fetih sûresi, arzulanan herhangi bir şeye kavuşmak için okunur. Korkulan herhangi bir şeyi defetmek için de okunur. Ancak şu tertibe riayet edilmesi gerekir: Üç gün içinde yirmi bir defa veya kırk bir defa okunur. Bu sayının üç, beş ya da yedi gün içinde tamamlanması da tavsiye edilmiştir.
korkular için dua okumak isteyen lahutii forum ailesine yazdım
saygılar