cin tasallutundan kurtulmak için dua:Kırılmış pirinç ve Meryem ağacı (hurma) alınır ve her defasında ağaçtan bir parça (dal) alınarak yedi defa "İhlas-sûresi" (Kul hûve...) yazılır. Sonra bu ağaç parçaları yazılan kağıdın batırıldığı veya başka bir su ile kaynatılır -daha önce batırılmamış ise kaynatıldıktan sonra da yazılı kağıt bu suya bitirilir- ve bu su ile hastaya bir duvarın üzerinde gusûl abdesti aldırılırsa Allah'ın izniyle kurtulur