kuran okurken yapılması gerekenler maddeler halinde şöyledir lahutii;
1- Son derece saygılı bir şekilde abdestli olarak, mümkünse kıbleye doğru oturmalı.
2- Okurken acele etmemeli, tecvid ve terfii ile (usulüne uygun ve yavaş) okumalı.
3- Ağlamaya çalışmalı.
4- Rahmetle ilgili ayetleri okurken Allah’ın mağfiret ve lütfü için dua etmeli. Azapla tehdit ayetleri geldiğinde de Allah’a sığınmah. Çünkü ondan başka sığmak ve barınak yoktur.
5- Gösteriş endişesi veya bir müslümanı rahatsız etme ihtimali varsa alçak sesle, yoksa yüksek sesle okumalı.
6- Güzel sesle okumalı.
7- Yüceliğim düşünerek Kur’an-ı Kerim’in azametini kalbinde hissetmeli
8- O’nun buyruğudur diyerek Allah Teala’nm büyüklüğünü ve şanının yüceliğini gönlünde tam hissetmeli
9- Gönlü dünyevi vesvese ve kaygılardan temizlemeli.
10- Manasını düşünüp ondan tad alarak okumalı.
11- Kendini okuduğu ayetlere iyice vermeli, okuduğu rahmet ayeti ise kalp baştan başa huzur ve neşeyle dolmalı, azap ayeti ise korkudan titremeli.
12- Kur’an’ı okuyan o anda sanki Yüce Allah’ın kendisine bizzat hitabını duyuyormuş gbi bir hal içinde olmaya çalışmalıdır.
Yüce Allah lütf ve keremi ile yüce kitabını edeple okumayı size de bize de nasip etsin. (Amin)