Kur’an-ı Kerim’le mira ve sebebsiz münakaşalar da haramdır. Mesela ayeti kerime, mezhebinin hilafına açıkça, kendi mezhebine ise ancak zaif bir ihtimalle delalet ediyorken ayeti, kendi mezhebine göre manalandırarak bu hususta münakaşa etmek haramdır. Ama bilmeyerek yapıyorsa mazurdur.
Resulullah’dan (s.a.v.) rivayet edilen sahih bir hadisi şerifte:
“Kur’an’da mira küfürdür” buyrulmaktadır.
(Mira kelimesinin manasına gelince) Hattabi’ye göre mira şüphe demektir. Kur’an hakkında kişiyi şüpheye düşüren mücadele diye tefsir edenler de vardır. Bazıları da kader ve benzeri hususlarla ilgili ayetleri mücadele konusu yapan bid’atçılarm mücadelesidir derler.
Bazı ayetlerin tertibi veya bulunduğu yerle münasebetini sorarken bunun hikmeti nedir şeklinde sormalıdır.