Kur’an’ı ilme dayanmayarak tefsir etmek haramdır. Ehil olmayan kişilerin Kur’an-ı Kerim’in manası hususunda konuşmaları da haramdır. Bu konuda birçok hadisi şerifler olduğu gibi mesele hakkında ümmetin icmaı vardır.
Ulemanın Kur’an’ı tefsir etmeleri ise caiz hatta güzeldir. Bu hususta da ümmetin icmaı vardır. Tefsir yapma ehliyetine ve Kur’an-ı, Kerim’in manasını anlamaya yardımcı olan - ilmi- vasıflara sahip kimseler de, içtihadla bilinmesi mümkün olan Kur’an meselelerini, galip zanlarına göre tefsir edebilirler. Manalar, celi ve hafiy açık ve kapalı, ahkâm veya umum husus ve irab gibi. Ancak rivayetle bilinen hususlar ya da lügatle ilgili kelime tefsirine ait ise bunların tefsiri ancak ehil ve mutemed zatlardan yapılan sahih rivayet ve nakillere istinaden yapılabilir.
Gerekli ilmi vasıtalara sahip bulunmadığı için tefsir yapmaya ehil olmayan kimselerin tefsir yapmaları haramdır. Yalnız ehil ve güvenilir kişilerin tefsirlerini nakledebilirler.
Sahih bir delile dayanmadan reyle tefsirde bulunanlar da çeşitlidir. Bazıları ayetin maksud manasının böyle olduğunu kestiremedikleri halde sırf mezheplerini doğru göstermek ve fikirlerini teyid etmek gayesiyle reyleriyle tefsirde bulunurlar. Böyle davranmakla sadece hasımlarını mağlup etmek isterler.