Filan ayeti unuttum demek mekruhtur. Unutturuldum ya da zihnimden düşürdüm demeli. Çünkü Buhari ve müslim’de de İbni Mes’ud’un (r.a.) rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resulullah (s.a.v.):
“Biriniz filan veya filanca ayeti unuttum demesin. Belki ona unutturulmuş bir şeydir.”
Başka bir rivayette de:
“Birinizin şu veya bu ayeti unuttum demesi ne fena şeydir. Belki ona unutturulmuştur.”
Yine Buhari ve Müslim’de Ali (r.a.) Kur’an okumakta olan birinin sesini işitirken Resulullah’ın (s.a.v.) şöyle dediğini rivayet etmektedir:
“Allah bu adamdan razı olsun. Hatırımdan çıkan bir ayeti bana hatırlatmış oldu.”
Bir rivayette de:
“Bana unutturulmuş olan bir ayeti hatırlattı.”
(Unuttum demek, terk ettim manasına gelebileceği için, ayrıca fiili kendisine nisbet etmesi bakımından edebe uygun görülmemiştir.)