♦Kur’an, Peygamberimiz kırk yaşındayken Kadir gecesi, Hira mağarasında indirilmeye başlanmıştır. Vahiy meleği Cebrail, Peygamberimize gelmiş ve ona “Oku” demiştir. Peygamberimiz “Ben okuma bilmem’’ demiş, melek peygamberimizi sıkmış ve bırakıp “Oku” demiştir. Peygamberimiz yine “Ben okuma bilmem" demiştir. Bu olay üç defa tekrar etmiş ve sonunda Cebrail Alak Sûresinin ilk beş ayetini okumuştur. “Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin kerem sahibidir.” Burada dikkatimizi çeken husus, Rabbimizin ilk emrinin “Oku” olmasıdır. Bu da dinimizin okumaya, öğrenmeye verdiği önemi göstermektedir. Bu açıdan Rabbimi- zin ilk emri çok anlamlıdır.
Kur’an-ı Kerim yirmiüç yılda bazen her gün, bazen üç-beş günde bir parça parça, gelişen olaylara ve şartlara göre indirilmiştir.