♦İnsanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak için gönderilen Kur’an’da birçok konu ve olaydan bahsedilmektedir. Başta Allah’a iman olmak üzere, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahirete iman gibi inançla ilgili çeşitli meseleler Kur’an’da önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca ibadetlerle ilgili meseleler de Kur’an’da yer almaktadır. Yine bazı peygamberlerin ve kavimlerin hayatlarından bahsedilerek bunlardan ibret almamız istenmektedir. Kur’an’da ahlâki esaslara da yer verilmiştir. Anne - baba, kul hakkı, iyilik, doğruluk, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, merhamet, saygı, sevgi, adalet bunlardan bazılarıdır. Kainatla ve yaratılışla ilgili çeşitli bilgiler, ilmi gerçekler de Kur’an’da yer alır. Yine Kur’an’da kendine inananların uymaları gereken kurallar, hükümler, emirler ve yasaklarla birlikte, buna uyulmadığı takdirde karşılaşacağımız sıkıntı ve cezalar da haber verilmektedir.