Sevgili lahutii ; Bu konu alıntıdır.
Sure isimlerinin meallerini merak eden ve öğrenmek isteyen üyelerimiz içindir.

1.Abese: 'Yüzünü ekşitti.'
2.Adiyât: Nefes nefese koşanlar
3.Ahkaf: Yer adı
4.Ahzâb: Hizipler, gruplar, kabileler
5.A'la: Yüce, büyük, kutlu
6.Alak: Embriyo, ilgi, pıhtı
7.Ali imran: imran ailesi
8. Ankebût: Dişi örümcek
9.A'raf: Cennetle cehennem arası bölge
10.Asr: çağ, asır, zaman
11.Bakara: inek
12.Beled : Belde, kent, bölge
13.Beyyine: Kanıt, belge, aydınlık
14.Bürûc: Burçlar
15.Câsiye: çöken, oturan
16.Cin: Cin, görünmeyen varlık
17.Cumua : Cuma, toplanma, topluluk
18.Duha : Kuşluk vakti
19.Dühân: Duman, sis, pus
20.En'am: Hayvanlar, davarlar
21.Enbiya: Peygamberler
22.Enfâl: Ganimetler, gelirler, vergiler
23.Fâtır: Yaratan, varlığın ilkelerini koyan
24.Fâtiha : Açılış, açan, özetleyen
25.Fecr: şafak vakti
26.Felak: Tan yeri, yarılma, açılma
27.Fetih: Fetih, açılış
28.Fil: Fil
29.Furkan: Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran
30.Fussılet : 'Ayrıntılı yaptı'
31.ğaşiye: Bürüyen, örten, kuşatan
32.Hac: Ziyaret
33.Hadid: Demir
34.Hâkka: Geleceği kuşkusuz olan şey
35.Haşr: Haşir, toplama, diriltme
36.Hicr : Bir topluluğun adı
37.Hucurât: Hücreler
38.Hûd: Hûd Peygamber
39.Hümeze: Alaycılar, gıybetçiler
40.ibrahim: Hz. ibrahim
41.ihlâs: Samimiyet
42.infitâr: Açılma, yarılma, parçalanma
43.insan(Dehr) : insan(Zaman)
44.inşıkak: Yarılma, ayrılma, kopma
45.inşirah: Gönül ferahlığı, iç açılması
46. isra: Gece yürüyüşü
47.Kaaria: şiddetle çarpan
48.Kadir: Kadir Gecesi
49.Kaf: 'Kaf' harfi
50.Kâfirun: Kafirler
51.Kalem: Kalem
52.Kamer: Ay
53.Kasas: Peygamberlerin hayat hikayeleri
54.Kehf: Mağara
55.Kevser: Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik
56.Kıyamet: Kıyamet
57.Kureyş: Kureyş Kabilesi
58.Leyl: Gece
59.Lukman: Hz.Lokman
60.Mâide: Sofra
61.Mâûn: Kamu hakkı, zekât, vergi
62.Meâric: Miraçlar, yükselme noktaları
63.Meryem: Hz. Meryem
64.Muhammed: Hz.Muhammed
65.Mutaffifûn: ölçü ve tartıda hile yapanlar
66.Mücâdile: Hakları için savaşan kadın
67.Müddessir: örtüsüne bürünen
68.Mülk: Mülk, yönetim
69.Mümin(ğafir) : Mümin, (Affeden)
70.Müminûn: Müminler
71.Mürselat: Görevle gönderilenler
72.Mümtehine: imtihan eden
73.Münafıkûn: ikiyüzlüler
74.Müzzemmil: örtüsüne bürünen, köşesine çekilen
75.Nahl: Balarısı
76.Nâs: insanlar
77.Nasr: Yardım
78.Naziât: çekip koparanlar, yay çekenler
79.Nebe': Haber
80.Necm: Yıldız
81.Neml: Karınca
82.Nisa: Kadınlar
83.Nûh: Hz. Nûh
84.Nûr: Işık
85.Ra'd: Gök gürültüsü
86.Rahman: Rahmeti bol olan
87.Rûm: Bizanslılar
88.Sâd: 'Sâd'harfi
89.Saff: Saf tutmak
90.Saffât : Saf bağlayanlar
91.Sebe': Sebâ ülkesi
92.Secde: Secde
93.şems: Güneş
94.şuara: şairler
95.şûra: şûra, toplu denetim
96.Tâhâ: 'Tı' ve 'Ha' harfleri
97.Tahrim: Haramlaştırma, yasaklama
98.Talâk: Boşama, boşanma
99.Târık: Târık yıldızı, tokmak gibi vuran
100.Tebbet: 'Eli kırıldı.'
101.Teğabün: Aldatış ve aldanış
102.Tekâsür : Mal ve evlat çokluğunda yarış
103.Tekvir: Büküp dürme
104.Tevbe: Tövbe
105.Tin: incir
106.Tûr: Tûr dağı
107.Vâkia: Olan, ortaya çıkan
108.Yâsin: 'Ya' ve 'Sin' harfleri
109.Yûnus: Hz.Yûnus
110.Yûsuf: Hz. Yûsuf
111.Zâriyât: Tozutup savuranlar
112.Zilzal: Zelzele
113.Zühruf: Süs-Püs
114.Zümer: Zümreler, klikler