♦ Hedy’in Kesilme Yeri Neresidir?
Hedy kurbanları mutlak surette Harem hudutları İçinde kesilmeleri gereklidir. Kurban kesme günleri içinde kesilecekse Mina’da kesilmesi sünnettir. Kurban kesme günleri dışında ise Mekke’de kesilmesi daha faziletlidir.