♦ Kurban Kesmek Kimlere Vâcibtir?
Bir kimseye kurban kesmenin vâcib olması için, şu şartların bulunması gerekir:
1 - Müslüman olmak.
2 - Hür olmak.
3 - Yolcu olmamak.
4 - Fıtır sadakası vermeyi vâcib kılan zenginliğe sâhip olmak.
5 - Âkil ve bâliğ olmak.
Bu beşinci şart, İmamlar arasında ihtilâflıdır. Bâzılarına göre kurbanın vâcib olması için âkil ve bâliğ olmak şart değildir. Zengin olan çocuklar ile zihinsel engellilere de kurban düşer. Velîleri onlar namına onların kurbanlarını keserler.
Zekât ve fıtır sadakası için nisab miktarı 80 gram altın ile 561 gram gümüştür.