Çok Ayıp Sayılan Özürler Nelerdir?
Çok ayıp sayılan özürlerin başlıcaları şunlardır:
1 - İki gözü veya bir gözü kör.
2 - Kesilecek yere yürümeye gücü yetmeyecek derecedo topal.
3 - Kulakları veya sadece bir kulağı kesik.
4 - Tamamen dişsiz veya dişlerinin çoğu dökmüş.
5 - Boynuzlarının ikisi veya biri kökünden kırılmış.
6 - Kuyruğunun yarısı veya 3’te birinden fazlası kesilmiş
7 - Hayaları veya memelerinin uçları kopmuş.
8 - Kemiklerinde ilik kalmayacak kadar zayıf ve (ilişkim hayvan.
9 - Doğuştan kulağı ve kuyruğu olmayan.
10 - Kontrol altına alınıp sürüye gönderilemeyornk kadın çok deli hayvan.
11 - Pislik yiyen hayvan. Bunlar usûlü üzere temizlenmedikçe kurban edilmeleri câiz olmaz.