♦ Kurban Eti ve Derisi Ne Yapılmalıdır
Kesilen hayvanın eti, yaklaşık olarak 3’e ayrılır üçte bir kısmı ev halkı için ayrılır, üçte biri akraba ve komşulara dağıtılır Kalan üçte biri de fakir ve muhtaçlara yollanır. Bu taksim şekli mendubtur.
Fakat kesen şahıs zenginse, tamamını veya çoğunu fakirlere dağıtabileceği gibi, orta halli veya kalabalık ise, çoğunu ve ya hepsini evinde kendi için de bırakabilir.
Kurbanda esas olan kan akıtmaktır. Bu yapılmadan kutbun vecibesi yerine getirilmiş olmaz. Bu sebeble kurbanlık koyunu alıp kesmeden canlı olarak sadaka vermekle kurban borcu ifa edilmiş sayılmaz.
Kurban etinden gayr-i müslime yedirmek kerahatle caizdir Fakat kesilirken veya yenirken üzerine gelmişse yedirilmosinde kerahet yoktur.
Kurbanın etini ve derisini satıp parasını almak da mekruh
tur.
Kurban derisi satıldığı takdirde alınan para sadaka olarak verilmelidir. Kurban derisi çeşitli hayır yerlerine verilebileceği gibi, evde bırakılıp seccade de yapılabilir