Allah’tan Başkasına Kurban Kesmek VE HÜKÜMLERİ..Allah’tan başkalarına kurban kesmek büyük şirktir. Allahu Teâlâ şöyle buyurmakt adır:

“Rabbin için namaz kıl ve O’nun için kurban kes.” (Kevser:2).
Burada sadece Allah için ve Allah’ın adı anılarak kurban kesilebil eceği beyan edilmekte dir. Peygamber imiz (Sallallah u Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurur:

“Allah kendisind en başkasına kurban kesenlere lânet etmiştir.”
Kurban kesmede iki haram işlenebilir: Birincisi; Allah’tan başkası için kesilmesi, İkincisi; kesim yapılırken Allah’tan başkasının isminin anılması. Bu sebeblerd en her ikisi de kesilen hayvanın etini haram kılar. Cahiliyye devrinden günümüze kalan başka bir kurban da cinlere kesilen kurbanlar dır. Cahiliyye devrinde insanlar bir ev satın aldıklarında veya bina ettikleri nde veya bir su kuyusu kazdıklarında hemen veya daha sonra, cinler adına onların zararından emin olmak için kurban keserlerdi.