herzaman olduğu gibi yine kolay bir anlatımımız ile abdest nasıl alınır lahutii de; Önce Euzü Besmele çekilerek;
“Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diyerek niyet edilir.
Ya da aşağıdaki şekilde de niyet edilebilir:
Okunuşu:
“Neveytü en etevaddaa li-eclis’s-salâti ve liref’il hadesi tekarruben illallâ- hi teâlâ.”
Mânâsı:
“Niyet ettim abdestsizliği giderip namâz kılmak ve Allâhü Teâla’mn rıza*sına yaklaşıp hoşnutluğuna kavuşmak için abdest almaya”
1- Eller parmak uçlarından başlayıp, parmak aralan hilallenerek (birbirine geçirilerek) üç kez yıkanır. Yüzük varsa oynatılır. Eller yıkanırken şu dua okunur:
Okunuşu:
“Elhamdülillahileziy caalel mâe tahuran ve ca’ale’l islâme nurâ.”
Mânâsı:
“Yarab, benim için bu suyu temizleyici ve İslâmiyeti de nurlandıncı eyle.”
2- Daha sonra sağ elle üç kez ağıza su verilir. Bu sırada dişler misvakla te*mizlenir. Yoksa yine sağ elin baş ve işaret parmaklarıyla dişler ovulur. Ağ*za su verirken şu dua okunur:

Okunuşu:
“Allahümmeskını min havzı Nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehu ebedâ”
Mânâsı:
“Allah’ım! Bana Nebin (Hz. Muhammed’in) Kevser havuzu suyundan içir ki, bir daha ebedi su içme arzusu duymayayım.”
3- Yine sağ elle üç kez burna su verilse sol elle burun temizlenir. Burna su verilirken şu dua okunur:

Okunuşu:
“Allahümme lâ tahrimni râyihaten naıymike ve cenatike”
Mânâsı:
“Allah’ım! Cennet’in ve nimetlerinin güzel kokusunu almaktan beni mah*rum etme.
4- Yüz saç diplerinden çene altına kadar kuru yer kalmayacak şekilde üç kez yıkanır. Yüz yıkanırken şu dua okunur:

Okunuşu:
“Allahümme beyyiz vechi bi nurke yevme tebyezzu vücuhün ve tesved- dü vücuh.”
Mânâsı:
“Allah’ım! Yüzlerin bembeyaz ve simsiyah kesileceği ceza gününde yü*zümü ak eyle.”
5- Önce sağ kol dirseklerle birlikte hiç kuru yer kalmayacak şekilde ovuş*turularak yıkanır. Sağ kol yıkanırken şu dua okunur:

Okunuşu:
“Bismillâh. Allâhümme â’tini bi kitâbî yemini ve hasibni hisâben yesirâ.” Mânâsı:
“Allah’ım!.. Amel defterimi arkamdan ve solumdan değil, sağımdan ver. Hesabımı kolaylaştır.”
6_ Sonra sol kol dirseklerle birlikte üç kez ovuşturularak yıkanır. Sol kol yıkanırken şu dua okunur:

Okunuşu:
“Allâhümme lâ tu’tını kitâbi bi şimâli velâ min veraazi zahri.”
Mânâsı:
“Allah’ım! Amel defterimi solumdan ve arkamdan verme.”
7- Yin sağ el ıslatılarak başı üst bölümünden dörtte biri sıvazlanarak mes*hedilir. Baş meshedilirken şu dua okunur:

Okunuşu:
“Bismillâh. Allâhümme harrim şa’ri ve beşeri alen’nâr ve ezillenî yevme lâ zille illâ zıllü arşik.”
Mânâsı:
“Allah’ım!.. Arşının gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet günü beni arşının (Rahmetinin) gölgesinde gölgelendir.”
8- Serçe (yada şehadet) parmağıyla kulağın içi yoklanırken baş parmakla kulağın dış kısmı sıvazlanarak meshedilir. Kulaklar meshedilirken şu dua okunur:
Okunuşu:
“Allahümmec’alni minellezine yestemiunel kavle fe yettebiune ahseneh.”
Mânâsı:
“Allah’ım! Beni sözü işitip de sözün en doğrusuna tabî olanlardan eyle.”
9- Kalan üç parmakla boynun ense kısmı meshedilir. Boyun meshedilir*ken şu dua okunur:

Okunuşu: “Allahümme a’tik rekabeti minennar.”
Mânâsı: “Allah’ım! Boynumu Cehennem’den azad eyle.”
10- Sağ ayak sol elin küçük parmağı ile, sol ayak sağ elin küçük parmağı ile hi- Menerek topuklarla birlikte yıkanır. Ayaklar yıkanırken şu dua okunur:
Okunuşu: “Allahümme sebbit kademeyye ale’s sıratı.”
Mânâsı: “Allahım! Ayaklarımı sırat üstünden kaydırma.”
Daha sonra kıbleye dönülerek kelime-i şehadet getirilir ve Kadr Suresi okunur.